0
VARUKORGEN
Tillagd i varukorgen
Totalt att betala: kr

Golvolja

En djuppenetrerande träolja baserad på naturliga vegetabiliska oljor och hartser som använts på golv i tusentals hem världen över sedan 1927. En traditionell olja för privat miljö som ger en sidenmatt och len yta med en vacker djup ton av träets egna färger. Timberex Natural är idealisk för trägolv, möbler och paneler. Ett golv som behandlats med Timberex Natural är mycket lättskött och vackert.

System.Net.Http.HttpRequestException: An error occurred while sending the request. ---> System.Net.WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
  at System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
  at System.Net.Http.HttpClientHandler.GetRequestStreamCallback(IAsyncResult ar)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable`1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
  at Enferno.StormApiClient.OAuth2.OAuth2TokenResolver.<GetToken>d__3.MoveNext() in C:\Projects\Git\Storm.API-client-dotnet\StormApiClient\OAuth2\OAuth2TokenResolver.cs:line 38
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable`1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
  at Enferno.StormApiClient.OAuth2.CacheableOAuth2TokenResolver.<GetToken>d__7.MoveNext() in C:\Projects\Git\Storm.API-client-dotnet\StormApiClient\OAuth2\CacheableOAuth2TokenResolver.cs:line 63
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter`1.GetResult()
  at Enferno.StormApiClient.AccessClient.SetTokenToHeader[TS,T](T proxy) in C:\Projects\Git\Storm.API-client-dotnet\StormApiClient\AccessClient.cs:line 221
  at Enferno.StormApiClient.AccessClient.CreateProxy[TS,T](T& proxy) in C:\Projects\Git\Storm.API-client-dotnet\StormApiClient\AccessClient.cs:line 210
  at Enferno.StormApiClient.AccessClient.get_ProductProxy() in C:\Projects\Git\Storm.API-client-dotnet\StormApiClient\AccessClient.cs:line 188
  at SfgExternWeb.Facades.StormFacade.Implementation.Products.GetProductsPaged(Int32[] categories, String sortBy, String parametrics, Int32 page, Int32 pageSize) in D:\a\1\s\SfgExternWeb\SfgExternWeb.Facades.StormFacade\Implementation\Products.cs:line 97
  at SfgExternWeb.Web.Cms.ViewModels.Grid.FilteredProductListViewModel..ctor(Object value) in D:\a\1\s\SfgExternWeb\SfgExternWeb.Web.Umbraco\ViewModels\Grid\FilteredProductListViewModel.cs:line 62
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object )
  at ASP._Page_views_partials_filteredproductlist_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()