Välj din favoritkulör och sätt igång.

Våra väggprodukter är snabbtorkande färger för målning inomhus på väggar av puts, betong, träfiberplattor, gipsskivor, tapeter, väv och tidigare målade ytor. Färgerna är av mycket hög kvalitet, lätta att måla med och ger en väggyta med god ljusbeständighet.

Vilken färg du skall välja beror på vilket rum du skall måla och vilken karaktär du vill ha på den målade ytan. Behöver du en matt väggfärg med god täckförmåga som har bra tvättbarhet och minimal risk för repor och uppglansning? Ska du måla där slitaget är stort och extra tvättbarhet och vidhäftning krävs, till exempel i kök och tvättstugor? Eller behöver du en sammetsmatt väggfärg som ger en behaglig kulörupplevelse utan störande reflexer.

Det finns mycket att välja på utifrån vad behovet är. Prata med oss i butiken så hjälper dig vidare. Här är lite mer att tänka på.

Gör så här för ett lyckat resultat.

Noggrannhet, bra verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Börja med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och följ sedan målningsråden här nedan.

Vid reparation, målning eller tapetsering, börja alltid med att måla taket med högtäckande en takfärg, så undviker du stänk på nymålade/tapetserade ytor.

Men först, börja med att skruva bort eldosorna från väggen. OBS! Bryt först strömmen med huvudströmbrytaren.

eldosor

Det viktiga underarbetet.

Tidigare målade ytor.
Tvätta med målartvätt för att avlägsna fett och smuts. Låt medlet verka i några minuter och torka sedan av ytan med en fuktig trasa av microfiber.

underarbete

  1. Spackla sprickor med handspackel.
  2. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80–120. Är ytan mycket ojämn lönar det sig att spackla hela väggen med rullspackel.

Obehandlad vägg.

underarbete

  1. Spackla sprickor, skarvar och ojämnheter med rull- eller handspackel. På nya väggar av skivmaterial, som till exempel spån eller gipsskivor, måste skarvarna förstärkas med pappersremsor för att målningen inte ska spricka av materialrörelser.
  2. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80–120. Borsta och dammsug bort allt slipdamm.

Tidigare tapetserade ytor.
Damma av väggen och torka bort smuts. Bäst resultat av färgen får man då man har en så slät yta som möjligt att utgå ifrån. Bästa rekommendationen är således att rullspackla ytan.

tidigare-tapet

  1. Riv bort eller limma eventuella lösa tapetbitar och slipa ned eventuella tapetskarvar. OBS! Slipa och spackla ej tapetskarvar om tapeten har en ytstruktur, detta för att undvika ”släta ränder” på tapetskarvarna.
  2. Spackla sprickor och tapetskarvar. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80–120. Borsta och dammsug bort allt slipdamm. Är du tveksam om tapeterna sitter fast kan de grundas med Spärra för att minska risken för blåsbildning.

Textilväv (Juteväv).
Väl fastlimmade vävtapeter grundas med Spärra Grundfärg.

Obehandlad träpanel.
Borsta ytan ren från stoft och damm. Om träet är åldrat tvättar du det med målartvätt. Behandla kvistar med kvistlack. Grundmåla med t ex Alcro Panelgrund. Normalt räcker det med en strykning, men vid svårare genomslag av t ex sot, nikotin eller vattenskador kan en extra strykning krävas. Slutstryk med Servalac Aqua eller Servalac Exklusiv i önskad glans.

Putsytor.
Skrapa och borsta ytan. Underlaget måste vara fast och fritt från stoft. Stoftiga ytskikt kan bindas genom grundning med Spärra Grundfärg .

Börja måla.

Grundmåla vid första strykningen.

  1. Ytor som inte ska målas skyddas med maskeringstejp. Gör raka och fina kanter med exempelvis och ta bort maskeringstejpen direkt efter målningsarbetet.
  2. Måla med pensel intill dörrfoder och eldosor där du inte kommer åt med rollern.
  3. Använd elementroller på svåråtkomliga ytor, till exempel bakom element.
  4. Grundstryk därefter väggarna med en 18 cm Perlonroller. Rolla så nära kanterna som möjligt för att få samma struktur på hela ytan.

borja-mala

Spackla med omsorg.
Försök att spackla en jämn och fin yta. Då behöver du inte slipa så mycket. Räkna med att spackla två gånger eftersom spacklet sjunker lite när det torkar.
Spackla väggar och tak med Alcro Rull- eller Handspackel.
Till mindre ytor använder du en liten spackel, t. ex. en Japan-spackel. På större väggytor med många ojämnheter lönar det sig att bredspackla och slipa hela ytan.

Använd slipkloss av kork eller trä.
Särskilt bra vid slipning av väggar och tak är en ledad slipkloss där handtaget kan förlängas.

Använd skyddsmask.

skyddsmaskEn skyddsmask av engångstyp kostar lite men ger ett bra skydd mot inandning av skadliga dammpartiklar när du slipar spacklet.

Måla taket först.
Vid reparation, ommålning eller tapetsering, börja med att måla taket, så undviker du stänk på nymålade ytor.

Skydda med maskeringstejp.

maskeringstejp

Ytor som inte ska målas, till exempel dörrfoder, bör skyddas med maskeringstejp. Ta bort tejpen direkt efter målningsarbetet. Använd gärna Mask-a-matic som är lätt att avlägsna. För att få en skarp kant kring ett maskerat fält, i synnerhet på en strukturerad yta som till exempel glasfiberväv, börjar du med att måla bottenfärgen vid tejpkanten och låter den torka. På så sätt undviker du att dekorfärgen kryper under tejpen. Därefter målar du dekorfärgen.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid.
Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resten på själva målningen. Då är du på väg mot ett lyckat slutresultat.

Skydda mot damm.
Städa och dammsug ordentligt i rummet där du ska arbeta.

Välj rätt roller.

ratt-roller

En roller med kortare lugg ger en jämnare yta än en roller med längre lugg. Använd en rollerhylsa Matt för att få en jämn och fin yta och Perlonroller för medelgrov yta. Skölj
alltid ur en roller första gången du ska använda den. Det gör att du undviker att ludd från rollern fastnar i färgen på väggen.

Rengöring av verktyg.

roller

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör ren verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem desto fler gånger. Förvara pensel och roller i tillsluten plastpåse när du tar paus i arbetet.

Hjälp till att skydda naturen.
Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg och lösningsmedel till en miljöstation i din kommun.